PEGIDA

De PEGIDA (Patriottische Europeanen tegen de islamisering van het Avondland) beweging ontstond in Dresden, Duitsland. Waar aanvankelijk enkele tientalen betogers samenkwamen, groeiden de marsen uit tot manifestaties van vele duizenden. De Vlaamse tak van Pegida noemt zichzelf ook Vlativa, Vlamingen tegen de Islamisering van het Avondland. Pegida is tegen de uitwassen van de islam die ingaan tegen Europese normen en waarden.

Pegida Vlaanderen: alles op een rij

1. Enkel nog beperkte opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebied en politiek vervolgden tot de rust in hun eigen land is weergekeerd.
2. Nieuwkomers moeten alle rechten én plichten aanvaarden.
3. Politie, douane en grensbewaking moeten meer middelen krijgen om de veiligheid te verzekeren en een echte grenscontrole te herstellen.
4. De huidige asiel- en uitwijzingswetten moeten gehandhaafd en uitgevoerd worden.
5. Criminele asielzoekers hebben hun recht op asiel verspeeld.
6. Vrouwonvriendelijke en gewelddadige ideologieën horen in Europa niet thuis.
7. Mensen in Europa hebben het recht te leven, te werken, uit te gaan en zich te kleden zoals zij willen, zowel thuis als op straat, zonder intimidatie, beledigingen en geweld vanuit islamistische hoek.
8. De Christen-Europese cultuur van het Westen moet beschermd en behouden blijven.
9. Volksreferenda zoals in Zwitserland zijn nodig.
10. Wapens leveren aan ongrondwettelijke, illegale organisaties zoals PKK of Syrische rebellen is onaanvaardbaar.
11. Neen aan de islamisering met ritueel slachten, gescheiden zwemuren, verplicht halal-eten in scholen, verwijdering en aanpassing van historische monumenten, teloorgang van historische volkstradities als kerststallen en zwarte Piet.
12. Wij willen dat alle teruggekeerde jhadisten worden opgesloten in afwachting van hun proces wegens terrorisme en moord.
13. Haatpredikanten het land uit.

Uit de Koran

Sura 5:51

‘O gij die gelooft, neemt u niet de joden en christenen tot verbondenen. Zij zijn elkanders verbonden en wie uwer met hen gemeenschap aangaat, die behoort tot hen. Allah leidt waarlijk niet recht de onrechtdoende lieden’.

Sura 9:5

‘Doch wanneer de gewijde maanden zijn verstreken, doodt dan de genoten-gevers [zij die zeggen dat God een zoon of een dochter heeft] waar gij hen aantreft, en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost tegen hen. Doch indien zij zich berouwvol bekeren (…) laat hen dan vrij huns weegs gaan. Allah is vergevend en barmhartig’.

Sura 47:4

‘Wanneer gij lieden dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien. Dan daarna of begenadiging of loskoping, totdat de strijd zijn geweld heeft neergelegd’.

PEGIDA?

Resultaten

Laden ... Laden ...
 

Trefwoorden: ,

3 reacties op PEGIDA standpunten

Dniz
7 maart 2015 08:09

Toch 50 tal jaar te laat denk ik dat wekt alleen nog maar haat op de dag van vandaag

Ruhollah Musavi Khomeini
7 maart 2015 19:43

Pegidia of niet, dit is DE belangrijkste reden, waarom ik liever geen verislamisering zie hier…

man en vrouw zijn hier evenwaardig, in de Islam… de vrouw MOET dit, dat… mag niet dit… dat…
de gesluierden, die mogen eens wat meer haar op hun tanden krijgen, of misschien is dat net de reden van de sluiers

6. Vrouwonvriendelijke en gewelddadige ideologieën horen in Europa niet thuis.

komkommer
8 maart 2015 10:51

Ze zouden gewoon iedereen, die in 2015 nog in sprookjesfiguren zoals een opperwezen geloven Europa moeten buiten steken, en op een eiland of continent steken waar ze elkander in naam van hun opperwezen kunnen afmaken. Als je dood bent, groeit er gras op uwen buik, je komt niet in een betere of slechtere wereld terecht. Maakt hoe je hier geleefd hebt !!!!. Er was niks voor dat je geboren bent, en er is niks nadat je dood bent. En al de rest zijn verzinseltjes, van mensen die daarmee andere mensen onder controle kunnen houden.

Niet gevonden?

Aanwezig

Archief

Categorieën

Krimineel

kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen)
1 misdadiger
kri•mi•neel 2 (bn.)
1 strafrechtelijk
2 misdadig 3 [inf.]
geweldig, buitengewoon, fantastisch
kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen) 1 misdadiger kri•mi•neel 2 (bn.) 1 strafrechtelijk 2 misdadig 3 [inf.] geweldig, buitengewoon, fantastisch

Meisjes van plezier

 

Gehost door

TransIP