PAX

Disclaimer: we kregen deze week een e-mail van de 73-jarige blogger ‘Mike’, die ons tipte over een zelfgeschreven opiniestuk op zijn blog. In “Wat is het probleem van België: Positief denken” heeft hij zijn eenvoudige doch ervaringsrijke analyse over België in het verleden en zijn toekomst. Alle credits gaan naar de auteur Michel Backaert.

Vergeef mij dat ik eerlijk ben en verkies met mij een nuchtere kijk! Het is mijn bedoeling naar een oplossing te zoeken en zeker helemaal niet mijn bedoeling haat te zaaien! Dit opiniestuk en analyse is de persoonlijke ervaring van mijzelf, een mens van 73 jaar.

Koning Albert 1 zegde, terwijl mijn grootvader Pikke Bijnens gedurende vier jaar in de loopgraven aan de IJzer vertoefde, in de hand werd geschoten en later stierf als slachtoffer van de gasaanvallen: ” Dans vingt ans on ne parlera plus le Flamand en Belgique”. Onze Vlaamse jongens werden toen ook gebriefd door eentalig francofone oversten. Veel Vlamingen van die tijd begrepen van deze briefingen toen niets en op deze wijze, op patrouille, vielen zij onbewust als kanonnenvlees in de handen van de Duitsers en lieten zij zo ook onbegrijpelijk het leven. Denken wij maar aan de gebroeders Van Raemdonck welke sneuvelden in mekaars armen en verder nog zovelen. In de crypte van de IJzertoren schreef men met bloed en kon ik toen lezen: “Hier ons bloed, wanneer ons recht?” Dat maakte op mij als jongen van 12 jaar oud een geweldige en onuitwisbare indruk. Deze tekst en de ganse situatie van Pax gaven nadien ook aanleiding tot het versterken van de ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen, want ook toen reeds in dergelijke omstandigheden kon België, het land waarvoor onze Vlaamse jongens werden ingezet, moeilijk hun echte vaderland genoemd worden.

Het probleem van België nu, is alleen maar het gevolg van de steeds meer nakende eindfase, na het ontstaan van die Vlaamse ontvoogdingsstrijd, zie de foto van PAX uit 1949, toen ik dus twaalf jaar jong was. Deze foto kenmerkt zich met het woord PAX ( VREDE ) en is symbolisch en allesomvattend.

Pax werd opgebouwd met wat werd gerecupereerd, nadat de eerste IJzertoren door Belgische haatgevoelens werd gedynamiteerd. En toch waren onbegrijpelijk, niettegenstaande, mijn vader Gust Backaert, gestorven aan een hersenvliesontsteking als gevolg van pro België in de oorlog (40-45), en mijn voorgenoemde grootvader (14-18) nog steeds echte Belgicisten. Ik persoonlijk denk nochtans dat er nu in België geen ruimte meer is voor een federale regering welke nog stand zou kunnen houden. Het probleem in onze zogenaamde democratie is nu niet meer op te lossen door te onderhandelen op de wijze dat onze te veel onbekwame politiekers nu bezig zijn. Sommige van onze ministers zijn zelf niet door het volk gekozen, maar werden door de partij gecoöpteerd en aangesteld. Ook dat is niet echt democratisch! In een echte democratie moeten de leiders ook de taal ter verdediging van het volk spreken, maar vergeet niet, de Vlaming, ook onze familie, wordt steeds meer zelfbewust!!! Yes,we can !!!

De leiders van Wallonië leerden uit ervaring dat Vlamingen uiteindelijk, in het verleden, steeds toegaven en de Walen weten heel goed dat tijd winnen en het immobiliseren van de situatie, zoals zij nu gegroeid is, totaal in hun voordeel speelt. Tijd winnen is hun motto! Het grote probleem van België zit hem alleen in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en de situatie welke sinds 1830 voor Vlaanderen, reeds was en systematisch nog verder is misgroeid en dat kan elke persoon die van historiek wil leren, niet ontgaan. Wat deze gemeenschappen nog zou binden is steeds verder te zoeken.

Het probleem begint bij ophoping van kleine problemen. Ik neem aan dat identiteit voor een volk hetzelfde betekent als persoonlijkheid voor een individu. De druk van België en vooral van Wallonië op Vlaanderen en ook het bagatelliseren van onze Vlaamse identiteit, onze Vlaamse eigenheid en taal en vooral het bagatelliseren, ook met steun van sommige media, van ons autonomiestreven, blijft onverminderd groot! Het slordige Nederlands dat momenteel als taal wordt gebruikt op onze Tv-zenders is daar meteen ook grotendeels schuld aan. Steeds worden woorden verfranst of verengelst en dat ten koste van onze eigenheid. Vaak wordt zelf geen onderscheid meer gemaakt tussen een persoonlijk en een bezittelijk voornaamwoord als “u” en “uw” om een voorbeeld te noemen en ook “hun” en “hen” wordt dikwijls foutief gebruikt. Nog een van de vele voorbeelden is, waarom werden vroeger sportmannen gekwetst en nu steeds geblesseerd en waarom ook zijn alle trams nu plots trems geworden? Zelf het Belgisch volkslied wordt door de Vlaamse officiële Tv-zender alleen nog de Brabançonne genoemd, alhoewel de “ç” in het Nederlands niet bestaat en in dit geval zonder de “ç” als “k ” zou moeten worden uitgesproken. Vroeger hadden wij als scholier van het Sint Jan Bergmanscollege en het Sint Jorisinstituut in Brussel, een abonnement en gingen wij regelmatig naar “Het Paleis van Schone Kunsten.” De VRT spreekt echter nu alleen nog van de “Bozar” wat is afgeleid uit het Frans: “Palais des beaux-arts”.

Zelf zou er dit jaar geen geld meer vrijgemaakt worden om op 11 juli de viering op TV uit te zenden. Is er dan ook geen geld meer voor 21 juli? Waarom zou de Vlaams nationale feestdag met al zijn veelzeggende inhoud minderwaardig zijn aan de Belgische? Is het Vlaming zijn met eigen taal en cultuur niet meer omvattend dan Belg zijn? Belgen hebben zelf geen gemeenschappelijke taal.

Nu noemen de Walen hun federale staat zelf reeds “Wallo-brux”, waardoor de francofonen de bedoeling hebben psychologisch reeds automatisch Brussel bij Wallonië te voegen, zonder met de Vlamingen nog verder rekening te houden en ze op deze wijze totaal te negeren. De durf in de uitdagende strategie van onze zuiderburen kent werkelijk geen grenzen.

Ik hoop echter van ganser harte dat de Vlamingen deze keer helemaal niet van plan zijn om weer toe te geven. Liever geen federale regering dan een slechte regering zonder een efficiënte en hoogst noodzakelijke staatshervorming. Ook geen geldverkwistende, nutteloze en waardeloze tot lachwekkende, maar in feite medelijdenwekkende compensaties in openbare werken meer! Elk voor zich, zonder profiteren is eerlijk en correct, want het toegeven van Vlaanderen is een te slechte gewoonte geworden. Waarom zouden de Vlamingen voor BHV nog compensaties moeten geven nadat zelf de Raad van State al een uitspraak heeft gedaan. Welk ander land moet nog negotiëren nadat de hoogste rechtbank een uitspraak deed? Zeg mij, in welk soort democratie leven wij? Waarom ook moeten de Vlaamse belastingbetalers nog steeds de Franssprekenden blijven steunen terwijl ze door Wallonië niet worden gerespecteerd? Verdraagzaamheid mag niet tot toegeeflijkheid of zwakheid herleid worden. Ik hoop ook dat de Vlamingen in de toekomst nooit meer dan de twee gewesten met volle bevoegdheden zullen aanvaarden en zeker nooit vier gewesten met volle bevoegdheden zullen erkennen, want dat zou Vlaanderen definitief en permanent isoleren.

België werd onbestuurbaar sinds domweg Vlaanderen akkoord ging met de pariteit in de senaat. Deze situatie maakte sindsdien vervolgens een degelijk federaal bestuur onmogelijk. De Franstaligen kunnen sinds de pariteit elk Vlaams initiatief blokkeren en op deze wijze alle Vlaamse wetsvoorstellen onmogelijk maken en zodoende voor immobilisme zorgen. Nu toegeven en de vier gewesten accepteren zou nog een grotere stommiteit zijn dan ook het vroeger stemmen van de faciliteiten in de Brusselse rand, wanneer de Vlamingen in al hun naïviteit dachten dat de francofonen welke zich in tweetalig Brussel of Vlaanderen vrijwillig zouden komen vestigen, na tijd zich spontaan konden, wilden en zouden aanpassen aan tweetaligheid in Brussel of respectievelijk Nederlands in Vlaanderen.

Het zich aanpassen aan de gemeenschap waar men zich vrijwillig is komen vestigen zou slechts een elementaire vorm van wellevendheid moeten zijn. Niet meer, maar vooral niet minder. Doch zelf beleefdheid mogen wij schijnbaar van onze zuiderburen niet verwachten. Dat Vlamingen welke zich in Wallonië gaan vestigen zich onmiddellijk aanpassen en zich in het Frans leren uitdrukken, wat ook steeds gebeurt, vindt iedereen normaal, maar waarom kan dat omgekeerd ook niet?

Van het verleden ervaarden wij dat Franssprekenden potdoof zijn op gebied van het zich aanpassen. Dat onderwerp zal vermoedelijk in hun woordenschat niet te vinden zijn. Zo werd dan ook het dorp van mijn jeugd met name Ruisbroek, nu fusiegemeente Sint Pieters Leeuw, tussen Brussel en Halle, steeds meer verfranst. De francofonen komen zich in Vlaanderen vestigen, passen zich niet aan en op deze wijze wordt dan na Brussel ook de rand van Brussel stelselmatig verfranst. Met hun imperialistische geest eisen de Walen zelf nadien, wanneer zij eenmaal als gevolg van het zich niet aanpassen, de numerieke meerderheid verworven hebben, zoals bij voorbeeld in Sint Genesius Rode, Linkebeek en al zoveel andere gemeenten van de rand, het territorium op. Besef maar even dat zij vragen om beloond te worden, omdat zij weigerden zich aan te passen aan de gemeenschap, waar zij zich vrijwillig kwamen vestigen. Het zou in omgekeerde richting maar eens moeten gebeuren! Er is gewoon niet aan te denken.

Nederlands zou als taal onbelangrijk zijn, terwijl Frans een grote en wel belangrijke taal is. Laat mij lachen! Weet echter dat er op heel de wereld meer Nederlands wordt gesproken dan Duits terwijl, in zover ik weet, Duits nog nooit onbelangrijk werd genoemd.

En zelf, waarom zou een persoon van 1,60 m. minderwaardig zijn aan een persoon van 1,85 m.?

Het feit dat Walen onze gemeenten verfransen en zich niet willen aanpassen, vind ik reeds uitermate pijnlijk, maar dat zij verwachten om er dan nog voor beloond te worden, is gewoon absurd en waarschijnlijk slechts een soort Belgisch denken, maar in elk geval, ver weg van elke logica. Zonder meer verfransen zij onze gemeenten en wanneer wij hen bij voorbeeld in Etterbeek vragen naar de gemeente “Ruisseau de pus”, beseffen zij zelf niet dat het de vertaling is van de originele naam van hun eigen woonplaats welke zij op hun manier verfranst hebben . En dat zij dan de autochtone Vlamingen nog durven met de vinger wijzen en extremisten noemen, omdat deze in het Brusselse of ook zelf reeds in de Vlaamse rand nog Nederlands durven spreken en op deze wijze slechts een minimum van respect voor hun eigen taal willen afdwingen, maakt alles duidelijk!

Daarom zal praten en praten en nog praten en steeds maar blijven praten, zonder een directe oplossing te zoeken voor de scheiding van de twee totaal verschillende gemeenschappen, leiden tot praten in der eeuwigheid met blijvend immobilisme als gevolg. Zoals de situatie nu reeds gegroeid is, zal praten nooit voor België en zeker niet voor Vlaanderen ooit naar een oplossing kunnen leiden. Veel mensen welke niet in bedreigd gebied wonen, kunnen of willen deze situatie meestal niet begrijpen. Ik heb echter sinds 1949 gedurende zes jaar mijn humaniora in Brussel gelopen en weet wel beter. Dat was nog de beginperiode van de Vlaamse secundaire scholen in Brussel en ik heb sindsdien een rijke ervaring opgedaan. Leerlingen van de Vlaamse scholen welke durfden Nederlands praten, werden toen in de winkels in Brussel reeds beschouwd als quantité négligeable, en ook dat deed pijn.

België is niet één land, maar een onnatuurlijke staat, welke bestaat uit twee totaal verschillende gemeenschappen en dat reeds sinds 1830 wanneer België werd in het leven geroepen en Vlaanderen is afgescheiden van Nederland en verplicht werd samen te gaan leven met anderssprekenden en evenzeer andersdenkenden. Het verleden bewees reeds herhaaldelijk dat het twee gemeenschappen zijn welke totaal, en niet alleen op taalgebied, maar in verband met om het even welk ander onderwerp spontaan contradictoir reageren en steeds meer een degelijk federaal bestuur onmogelijk maken en waarom? Omdat de wortels van de inwoners van beide gemeenschappen totaal anders zijn en de gemeenschappen daarom nog steeds meer uit elkaar groeien en beiden daarom anders denken en anders leven en uiteraard steeds meer door ervaring bewust, vooral Vlamingen, ook anders stemmen. En daar ligt het probleem! Daar nochtans hebben noch de Vlamingen, noch de Walen, schuld aan! Geen van beiden kunnen trouwens hun aard veranderen. Het ontstaan en het bestaan van België heeft tegenpolen gebaard en dat moeten Vlamingen en Walen leren inzien.

Maar waarom konden deze gemeenschappen vroeger wel en nu niet meer tot een akkoord komen?

Vroeger had Vlaanderen geen Vlaamse universiteiten en zelf geen Vlaamse hogescholen, noch Vlaams secundair onderwijs. Nu echter wel en deze volwassen Nederlandstalig afgestudeerden pikken het niet meer om door Walen als minderwaardig te worden beschouwd en steeds te moeten toegeven en slechts als melkkoe gebruikt te worden. Vele Walen zeggen dat er nooit een probleem was en dat het slechts de parlementariërs en de ministers zijn welke de problemen maken. Zij hadden nooit problemen met hun Vlaamse vrienden want hun vrienden spraken Frans nietwaar? Geen antwoord echter op mijn vraag: “En stel dat die Vlaamse vrienden geen Frans spreken, wat dan?” Maar zover hadden zij nog nooit gedacht. Hoe is het zelf mogelijk dat, wanneer een Vlaming, na een ongeluk in een Brussels hospitaal, onder andere het Sint Pietershospitaal in de Hoogstraat van zijn eigen hoofdstad, terecht komt, dan noch de dokters, noch het verplegend, noch het administratief personeel, zijn taal spreken?

Ook de regeringsonderhandelingen gebeuren in het Frans en wat als de Vlamingen de regeringsonderhandelingen zouden willen voeren in het Nederlands, waar zij evenveel recht op hebben. Wat ook als Vlamingen in deze situatie zelf geen Frans meer zouden spreken? Elke voetballer speelt trouwens beter op eigen veld. Maar dan was sowieso het licht uit en de deur dicht! Doch dat Vlamingen van natuur uit altijd toegeven, vonden de francofonen in het verleden steeds normaal! En nu nog?

De situatie in België is te vergelijken met twee personen waarvan één partij tot het besef komt dat ze bij elkaar niet passen en alleen nog kunnen gelukkig worden wanneer zij elkaar los laten en scheiden. Kan men het toeval noemen dat de mensen welke van de historiek leren en klaar zien meestal taboe zijn op de VRT en die daarom op deze zender zelden of nooit aan het woord komen. Mijn persoonlijke ervaring laat mij veronderstellen dat onze Tv-zenders, waaronder ook de VRT- leiding, zorgvuldig alleen slechts de personen uitkiest welke in hun eigen visie en kraam passen, ofschoon zij steeds vol zijn van woorden als neutraal, objectief en democratie.

Maar in welke zogenaamde democratie leven wij? In een echte democratie mogen de leiders slechts de taal van het volk spreken. Onze democratie is er een welke, reeds in het verleden en alleen ten voordele van de PS en Wallonië, een miljoen Vlaamse kiezers durfde en mocht negeren en nog steeds van mentaliteit niet veranderde. Een democratie welke tracht verdeeldheid te zaaien tussen de Vlamingen en dus de taal van het volk negeert. De meeste Vlamingen zouden van de Walen best leren om samen aan eenzelfde touw te trekken. Een goede raad voor inwoners van de beide gemeenschappen in België zou zijn: “Wees fier op jezelf, je taal, je volk en je cultuur en tracht in verdraagzaamheid, de wederzijdse gemeenschappen, elkaar het licht in de ogen te gunnen en zoek een directe oplossing om, zo spoedig mogelijk als volwassenen, te scheiden en maak in het voordeel, de rust en de toekomst van beide gemeenschappen, op deze blijkbaar nog enig mogelijke wijze, het leven aangenaam en leefbaar.

” De wet van de natuur zegt dat tegenpolen elkaar aantrekken. In België echter stoten zij schijnbaar steeds meer mekaar af. Misschien is dat reeds een bewijs dat België, zoals ik voordien reeds zegde, geen natuurlijke staat is. Toen ik in het Sint Jan Bergmanscollege op school zat in 1949, kort na de oorlog 40-45, vertelden verschillende van mijn medeleerlingen over het verblijf van hun ouders in de gevangenis. Zij werden na de oorlog veroordeeld, enkel en alleen omdat zij uitgesproken Vlamingen waren. De dikwijls onschuldige leden van het VNV werden toen zelf meestal meer gestraft dan de leden van de D-vlag welke gedurende de oorlog van 40-45 rechtstreeks Duitsland gezind waren. In die tijd en tot grote verbazing van mijn vrienden, had ik nog nooit de Vlaamse Leeuw horen zingen en kende ik er toen de betekenis niet van, maar nadien heb ik het bijgewerkt.

August Vermeylen gaf de gouden raad, eerst Vlaming te zijn om Europeaan te kunnen worden en ik durf nu in deze wereld van vandaag, welke elke dag kleiner wordt, bij het woord Europeaan ook nog het begrip mens van de wereld voegen.

Ik hoor onze Belgische politici herhaaldelijk zeggen:”Wij moeten dit en wij moeten dat”. Wat wij moeten is heel eenvoudig. Herhaaldelijk hoor ik in de berichtgeving bevestigen dat het vertrouwen tussen de gemeenschappen totaal weg is. Daaruit leid ik af dat Walen en Vlamingen uit elkaar moeten, tenzij Wallonië met zijn voor een groot deel op profitarisme gebouwde politiek, bij verrassing en op korte termijn, het onmogelijke toch nog zou mogelijk maken en zodoende echt zou beginnen bewijzen, begrip en respect op te brengen voor de in mijn analyse voorgenoemde wansituaties en de opinie van Vlaanderen. Walen en Vlamingen moeten uit elkaar, tenzij Wallonië in alle vorige opgenoemde wantoestanden, Vlaanderen toch tegemoet zou komen en op korte termijn al deze problemen zouden tot het verleden kunnen behoren. Dit laatste lijkt mij echter op basis van de huidige ervaring te verwerpen en dus onmogelijk of een te sterk in Sint Niklaas geloven.

Wallonië en Vlaanderen moeten nu aan een eigen mogelijke toekomst beginnen bouwen. Het reeds gedeeltelijk in ontbinding zijnde unitaire België, bewees in het nabije verleden al voldoende, niet meer in staat te zijn om tot een gezonde productieve federale regering met toekomst te kunnen komen. Waarom zouden wij dan nog trachten, ten koste van alles en tegen elke logica in, dit onmogelijk geworden en zieke België verder in leven te houden, wanneer er een andere, zekere en logische oplossing voor handen is, welke zowel Vlaanderen als Wallonië toelachen kan en zo beiden naar onafhankelijkheid, vrijheid en een definitieve oplossing voor de toekomst kan leiden.

Alle mogelijke onderhandelingen tot op heden bewezen steeds dat beide gemeenschappen schijnbaar anders toch aan geen gezonde federale regering meer geraken. Laat dan Vlaanderen en Wallonië in de toekomst deze schijnbaar enig mogelijke kans te baat nemen om de bestaande spanningen weg te nemen en goede vrienden te worden in een soort verstandsrelatie, zonder noch echt gehuwd en voor elkander verantwoordelijk te blijven. Zij zouden bovenal op deze wijze elkaar kunnen leren respecteren om zodoende samen tot de gewenste rust te komen. Geef ook zo de kans aan Wallonië om te bewijzen wat het waard is en dat het op eigen benen kan staan. Dat zou ook Wallonië kunnen vertrouwen geven.

Laat ons daarom toch geen kostbare tijd meer verliezen en samen, Vlamingen en Walen, positief aan een afzonderlijke toekomst beginnen bouwen en voorkomen dat wij beiden ons belachelijk maken en al ons bestaande krediet op wereldniveau verspelen. Laten wij ons in de wereld niet kennen als een volk dat zonder resultaten te boeken, slechts steeds maar praten kan!”

Saluten dico vobis plurimam.

 

Trefwoorden: , ,

40 reacties op Waar ligt het probleem van België?

bill
18 juni 2011 17:40

bravo :daumen:

we kunnen alleen maar hopen dat nva voet bij stuk houd en dat andere vlaamse partijen ze volgen
ofwel meer autonomie voor vlaanderen of onafhankelijk

Thumb up 0 Thumb down 0
18 juni 2011 17:55

ik wou echt da ik de dicipline had om heel dien zooi te lezen misschien morgen of zo

Thumb up 0 Thumb down 0
NoiZie
18 juni 2011 18:08

niet te verstaan dat het zo ver is kunnen komen :blink:

Thumb up 0 Thumb down 0
spook
18 juni 2011 18:43

weet je wat mijn ervaring is?Wie kan het nu echt schelen of er gesplitst word of niet!?alleen maar die onnozele politiekers omdat het om heel veel centen gaat die zij weer kunnen rapen!In de plaats zich met zo een zever zich bezig te houden zouden ze beter naar de gewone mensen luisteren!Die willen minder betalen voor energie,stookolie ,huizen en belastingen en dat die politiekers zelf wa meer belastingen betalen en heel wat minder verdienen en heel wat meer ECHT werken!En werken is niet enkel vergaderingen houden en vreten en rijden met een dikke bak onder hen reet en dikke villa’s in’t buitenland en hoeren neuken op ons kosten zoals BERLUSCONI!En der is geen geld voor pensioenen?!Maar voor hun veel te riante pensioen wel of wat!!!Das wat wij willen! En Bart de wever is niet veel beter als die andere zunne da vuil rijk uitschot nog wat rijker maken zodat zijn pens nog wat vetter word dikke fascist! :pirat:

Thumb up 0 Thumb down 0
bill
18 juni 2011 20:02

spook, als je echt minder wil betalen dan moet je toch voor onafhankelijk vlaanderen zijn
of wat dacht je
dat 3 verschillende regeringen en al die andere zever goedkoper uitkomt dan 1 regering?
trouwens dan verminderd die eindeloze geldstroom naar wallonie ook een keer

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
18 juni 2011 20:02

Ten eerste dien ik te zeggen dat ik deze tekst niet volledig heb gelezen aangezien er toch niet veel soeps in stond. Deze tekst valt te omschrijven als subjectief aangezien de argumentatie grotendeels gebaseerd is op persoonlijke ervaring en dus vertekend is door de eigen gewaarwording, ook merken we in de tekst een groot etnocentrisme. Mr.Backaert gebruikt ook een groot aantal termen die hij niet verder uitlegt of toelicht. Bijvoorbeeld: het woord volk. Er zijn namelijk vele verschillende betekenissen voor dit woord en het woord is pure fictie. Mr.Backaert zegt dan ook dat België een onnatuurlijke staat is en daarin heeft hij gelijk, net als Vlaanderen een onnatuurlijke staat zou zijn. Een staat is namelijk iets onnatuurlijk door de mens gecreerd om het landschap te ordenen en mensen te kunnen onderverdelen in “volkeren” meestal gebaseerd op het gebruiken van eenzelfde taal, maar wat is eenzelfde taal. Moeten wij dan een staat vormen met Nederland omdat we dezelfde taal spreken of moet West-Vlaanderen dan ook onafhankelijk worden om dat zij ook vinden dat zij een andere taal hebben. Ook merk ik op dat Mr.Backaert zeer suggestief is in zijn stellingen zoals: “Nederlands zou als taal onbelangrijk zijn, terwijl Frans een grote en wel belangrijke taal is. ” of “Ook de regeringsonderhandelingen gebeuren in het Frans en wat als de Vlamingen de regeringsonderhandelingen zouden willen voeren in het Nederlands, waar zij evenveel recht op hebben.” of “Mijn persoonlijke ervaring laat mij veronderstellen dat onze Tv-zenders, waaronder ook de VRT- leiding, zorgvuldig alleen slechts de personen uitkiest welke in hun eigen visie en kraam passen, ofschoon zij steeds vol zijn van woorden als neutraal, objectief en democratie.” Van waar komen deze stelling. Wat is uw onderbouwing? Persoonlijke ervaring? Uw moet begrijpen dat dit een zeer onstabiele en ongeloofwaardige basis is, aangezien onze ervaring beïnvloed word door vooroordelen en vooringenomenheid. Ik geef noch een opmerking op deze stelling: “De situatie in België is te vergelijken met twee personen waarvan één partij tot het besef komt dat ze bij elkaar niet passen en alleen nog kunnen gelukkig worden wanneer zij elkaar los laten en scheiden.” Deze stelling getuigd van een uitzonderlijk reductionisme. De situatie van een land is namelijk véél complexer dan deze van twee personen, België is namelijk een land van meer dan 11 miljoen inwoners. Kort gezegd is deze argumentatie heel ontroerend, maar zeker niet waardevol

Thumb up 0 Thumb down 0
Frik Spec
18 juni 2011 20:03

@Tobias

Je ondermijnt je eigen zegje door te verkondigen dat je de tekst niet volledig hebt gelezen. Hoe wil je nu serieus genomen worden?

De VRT is een rode openbare omroep, dat is algemeen bekend. In jouw geval; Google maar eens rond, je zal genoeg voorbeelden tegenkomen.

Thumb up 0 Thumb down 0
bill
18 juni 2011 20:06

Tobias
als ik uw redenering mag volgen zijn mensen gewoon onnatuurlijk
mss moet je het probleem oplossen door bij je eigen te beginnen?

Thumb up 0 Thumb down 0
kili_manjaro
18 juni 2011 20:11

Dezer dagen denk ik dat we als Belgen onze verschillen moeten opzij leggen, want er zijn ook nog de immigranten die uiteindelijk ook hun zeg willen hebben. En binnenkort zullen we meer het woord ‘Europa’ moeten gebruiken dan ‘Belgie’.
Zelf ben ik ook Vlaming, maar ik voel mij gewoon mens zoals elke andere mens, ongeacht zijn ras, geloof of status. Zelf heb ik het gevoel dat vele jongeren (die ook eens nadenken over het leven) hetzelfde denken.
Zoals de goede samenwerking van triljoenen cellen een gezonde mens vormt, vormt de goede samenwerking van elke mens een gezonde samenleving. -Kilian-

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
18 juni 2011 20:12

@Frik Spec

Ik ondermijn daarmee mijn stellingen zelf niet. Alleen zeg ik dat ik niet op alle argumenten ben in gegaan. Uw argument over de VRT is ook slecht onderbouwd. Aangezien uw termen gebruikt die ongedefinieerd zijn. Ook zeggen dat iets algemeen bekend is, is een zeer zwak en niet onderbouwd argument. Google is trouwens niet de meeste wetenschappelijke bron van informatie. Heb je geen echte argumenten? Ik sta open voor kritiek, maar deze moet wel goed onderbouwd worden

@Kilian

Wat bedoel je met ik ben een Vlaming. Waar trek je de grens tussen een Vlaming en een niet Vlaming. Is grondgebied,taal,huidskleur of gevoel de basis om iemand te veroordelen tot Waal of Vlaming? In de bovenstaande tekst is dit gevoel. Wij zijn geen Belgen, want zo voelen we ons niet en wij zijn Vlamingen want we voelen ons zo. Dit gevoel is pure fictie en ontstaat doordat mensen elkaar niet begrijpen. Daarom moet ik Mr.Backaert wel steunen in zijn argument dat de Walen het belang van de Nederlandse taal verwaarlozen in het onderwijssysteem.

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
18 juni 2011 20:16

@bill

Ik denk niet dat je de redenering goed hebt gevolgd als je tot deze stelling komt. Welk probleem bij mij zelf beginnen oplossen? Je bent heel wazig…

Thumb up 0 Thumb down 0
suspicious jos
18 juni 2011 22:59

@Tobias:
(…) Uw moet begrijpen (…)
Als je de tekst had gelezen had je het stuk over het “bezittelijk voornaamwoord” ook gelezen.

Je zegt dat Google geen wetenschappelijk bron is, maar je onderbouwt dit niet verder… Google op zich is trouwens ook geen bron, het is een zoekmachine. Google helpt je om informatie te vinden, de informatie die je vindt is niet altijd even correct. Maar we leven in een democratie, waar het recht op vrijheid van meningsuiting bestaat en iedereen kan vertellen wat hij wil. Dus iedereen kan zijn ‘zever’ online plaatsen. Echter of Google nu bestond of niet, het internet is maar het medium om tot bij de informatie te geraken. Als je zelf niet kritisch kunt zijn en kunt oordelen of de informatie klopt of niet, dan maakt het niet of je daarvoor Google gebruikt of niet.

(…) Ook merken we in de tekst een groot etnocentrisme (…)
Waarbij je niet onderbouwt hoe je tot die conclusie (etnocentrisme) komt.

Er zijn inderdaad meerdere betekenissen voor het woord volk (Van Dale, 2002):

1. de volken/volkeren
de gemeenschap van bewoners van een land die afstamming,
taal, zeden, overlevering gemeen hebben

2. de volken/volkeren
de gezamenlijke bewoners van een staat in betrekking tot het
staatshoofd of de regering, de onderdanen

3. geen meervoud
de lagere sociale klassen

4. geen meervoud
een of meer mensen

5. de volken
groep bijen of andere in groepen levende insecten met eenzelfde
woonplaats

Waarbij de betekenis dus vrij duidelijk is lijkt me.

Je komt zelf tot de conclusie dat een staat subjectief is door de vraag te stellen of West-Vlaanderen ook onafhankelijk moet worden.
“Nederlands zou als taal onbelangrijk zijn, terwijl Frans een grote en wel belangrijke taal is.”
Het gaat erom dat Frans belangrijker zou(!) zijn omdat er meer mensen deze taal spreken over de wereld, uitgedrukt in absolute getallen. Dewelke je relatief als percentages kunt interpreteren, hier zijn verschillende bronnen voor. Echter kaart hij dit ook zelf aan door te zeggen: “En zelf, waarom zou een persoon van 1,60 m. minderwaardig zijn aan een persoon van 1,85 m.?”, waarbij hij net de cohesie tussen het aantal mensen die de taal spreken en het belang hiervan aanvecht. Hiermee bewijs je dat je je eigen stelling ondermijnt. Het tast immers ook je geloofwaardigheid en objectiviteit aan.

“Ook de regeringsonderhandelingen gebeuren in het Frans en wat als de Vlamingen de regeringsonderhandelingen zouden willen voeren in het Nederlands, waar zij evenveel recht op hebben.” Dit is een objectieve waarneming, niets mis mee.

“Mijn persoonlijke ervaring laat mij veronderstellen dat onze Tv-zenders, waaronder ook de VRT- leiding, zorgvuldig alleen slechts de personen uitkiest welke in hun eigen visie en kraam passen, ofschoon zij steeds vol zijn van woorden als neutraal, objectief en democratie.” Er wordt in het begin van de zin gesteld dat het een persoonlijk mening is, de VRT heeft daarnaast de reputatie van rood gekleurd te zijn. Hoe je dit kunt vaststellen? Door te kijken naar de geschiedenis van de leden van de raad van het bestuur, zij die het beleid dus uitstippelen.

Wat is Vlaming zijn? Wat is gelukkig zijn? Het is allemaal subjectief.

Het grappige is dat je net dezelfde fouten maakt, als diegene die je opsomt. Je schrijft dat iets niet klopt, terwijl je zelf niets onderbouwt.

Thumb up 0 Thumb down 0
Dreas
19 juni 2011 00:47

Die afsluiting in latijn heeft wel iets weg van Bart de Wever nietwaar?

Thumb up 0 Thumb down 0
Jefro
19 juni 2011 02:30

@ Suspcious Jos: Man, bedankt om dieje zelfverklaarde intellectueel effe het zwijgen op te leggen. Tegenwoordig duiken er precies overal van die sullen op die wanhopig proberen alle stellingen tegen Wallonie te counteren door linkse “intellectuele” bullshit te verkondigen.
U bent dus van harte bedankt om hier de tijd voor genomen te hebben.

@Tobias : Man, afgaand op uwe schrijfstijl zou ik u zo ne naam kunnen geven… Uit Gent ofzo?

Thumb up 0 Thumb down 0
19 juni 2011 02:38

Ik vind dat Krimineel tegenwoordig wel héél veel politiek getinte dingen post. En het verwondert mij dat het dan ook nog eens vol zit met N-VA’ers!

Enfin, zonder mij uit te spreken over een politieke kleur (alles wat tegen De Wever ingaat, krijgt sowieso slechte ratings) wil ik alleen maar zeggen dat er maar 1 persoon effectief onderbouwde statements maakt, en dat is niet de auteur, maar Tobias.

Allez vooruit, ik ben eens benieuwd hoe lang dit nog zichtbaar gaat zijn. Een jammerlijke praktijk overigens, dat wegvoten van andere meningen. Is dat niet gewoon censuur door de meerderheid? Dat zijn praktijken voor sovjet- of naziregimes. Wees een beetje volwassen en verdraagzaam zeg!

Thumb up 0 Thumb down 0
Dy.
19 juni 2011 03:42

@ Tobias,
Ik ga het kort proberen te houden maar ik vrees dat dit niet zal lukken. Iets niet helemaal lezen en zeggen dat het ‘niet veel soeps’ is getuigt van heel wat arrogantie. Zo intelligent als je wil lijken, zo misplaatst is jouw commentaar. Niet alles wat deze man zegt is onderbouwd maar maakt dat zijn mening dan waardeloos? Je vergeet deze tekst in zijn context te bekijken. In de plaats van deze opinie op de juiste manier te lezen, lees je sceptisch en zonder aandacht slechts gedeelten van de tekst en spring je achteraf als een aasgier erop af. Zijn herhaaldelijke nadruk op ‘taal’ zegt meer dan de betekenis van de woorden die er staan. Iedereen weet al dat de huidige, en ook vroegere, toestanden in onze politiek emotioneel zijn. Dit wekt dan ook emotionele reacties uit bij burgers. Politiek is ook een gevoelskwestie, en niet enkel een wetenschap die empirisch en statistisch gefundeerd moet zijn. Deze man zijn mening is even waardevol als die van u. Het grootste aandeel van onze bevolking heeft geen onderbouwde mening maar telt daarom hun stem niet mee in het stemhokje? Ik zou u wel graag eens uw mening zien neerpennen op uw blog. U wenst argumentatie bij elk standpunt? Wel, dan heb ik nieuws voor u, op politiek vlak is bijna elk argument weerlegbaar. Zo komen we weer bij de emotionele factor van politiek, de ethiek, de waardeschaal die immer dynamisch en voor iedereen, al dan niet licht, verschilt. Deze man voelt dat er een oneerlijke verdeling is binnen onze federale staat en dat er nood is aan rechtvaardigheid. De partijen (niet enkel de politieke) zouden beter wat meer naar elkaar luisteren, in plaats van altijd zoveel stellingen te poneren. Een raad die ik ook aan u zou willen geven.

Thumb up 0 Thumb down 0
Spook
19 juni 2011 10:51

:shocked2: @ Bill denk je nu echt dat we Dan minder Belastingen gaan betalen!Die blijven net hetzelfde !Zij hebben Dan gwoon meer om te verkwisten en Hun pockets wat meer te vullen!Laat U toch niets wijs maken door politiekers!
Die zijn er Niet voor ons Maar wel voor Hun zelf!Is al eeuwig zo en Zal altijd zo zijn!

Thumb up 0 Thumb down 0
Essi
19 juni 2011 10:57

Ff tussendoor, deze man spreekt over gebeurtenissen die verleden tijd zijn. We leven nu, probeer er nu eens wat deftig van te maken. Je moet geen geschiedkundige zijn om dit op te lossen, en ik denk dat er heel wat meer problemen zijn van kleinere aanpak waar niet eens naar gekeken wordt, maar dat dit een ideaal discussiepunt is waar rechtsen en linksen over kunnen blijven zeuren. Die mensen in Brussel worden betaald om dit op te lossen, zij zullen dat wel doen. En als je niet akkoord gaat met wat ze doen, stem dan volgende keer op een ander!

Thumb up 0 Thumb down 0
Spook
19 juni 2011 11:03

@ Dy tenminste nog een die mensen begrijpt!!!!Precies teveel gevraagd van POLITIEKERS EGOÏSTISCHE ZAKKENVULLERS!

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 11:46

@suspicious jos

Idd, google is geen wetenschappelijke bron, dus zeggen: “Google maar eens rond, je zal genoeg voorbeelden tegenkomen.” is geen overtuigend argument(zie drogreden: autoriteitsdrogreden).

Goeie opmerking, ik leg idd etnocentrisme niet uit. Etnocentrisme is alles bekijken vanuit het eigen standpunt en alle problemen verklaren uit het wij/zij denken.

U geeft een andere definitie van volk dan degene die door Mr.Backaert word gehanteerd daarvoor dank. Wij zijn volgens definitie 2 namelijk Belgen omdat wij in één staat zitten. Vlamingen is volgens deze defintie zelf geen volk.

“Nederlands zou als taal onbelangrijk zijn, terwijl Frans een grote en wel belangrijke taal is.” Van wie heeft hij deze quote, waar haalt hij deze vandaan was mijn vraag? Uw uitleg geeft hierop geen uitleg.

“Het tast immers ook je geloofwaardigheid en objectiviteit aan.” is suggestief, een argumentum ad hominem dat niet eenduidig op voorgaande redenering steunt (argumentum non sequitur).

“Door te kijken naar de geschiedenis van de leden van de raad van het bestuur, zij die het beleid dus uitstippelen.” Waar is de link met VRT?

“Wat is Vlaming zijn? Wat is gelukkig zijn? Het is allemaal subjectief.” Dit is een overhaaste veralgemening (zie drogreden)

“Het grappige is dat je net dezelfde fouten als die die je opsomt. Je schrijft dat iets niet klopt, terwijl je zelf niets onderbouwt.” Dit is ook een overhaaste veralgemening (zie drogreden) Etnocentrisme is niet onderbouwd, dus niets is onderbouwd?

@Jefro

“Man, afgaand op uwe schrijfstijl zou ik u zo ne naam kunnen geven… Uit Gent ofzo?” Dit is een argumentum ad hominem en heeft geen enkele betrekking op mijn redenering. Wat doet het er toe of ik nu van Gent ben of niet? Dit is een mooi voorbeeld van discriminatie. Als je uit Gent bent mag je niet meedoen?

@Dy

“Zo intelligent als je wil lijken”. Waaruit leid je af dat ik intelligent wil lijken?

“Iedereen weet al dat de huidige, en ook vroegere, toestanden in onze politiek emotioneel zijn.” Dit is een argumentum ad populum (zie drogreden :D)

“Deze man zijn mening is even waardevol als die van u. ” Inderdaad alle meningen zijn evenwaardig

“Ik zou u wel graag eens uw mening zien neerpennen op uw blog.” Dit is alweer een argumentum ad hominem. Omdat ik geen blog heb, heb ik geen recht mijn mening te verkondigen op dit forum?

“U wenst argumentatie bij elk standpunt? Wel, dan heb ik nieuws voor u, op politiek vlak is bijna elk argument weerlegbaar.” Dit is een overhaaste veralgemening. Er zijn inderdaad voor elke redenering voor en tegenargumenten, maar dit neemt niet weg dat het geven van deze voor en tegenargumenten zinloos is.

“Het grootste aandeel van onze bevolking heeft geen onderbouwde mening maar telt daarom hun stem niet mee in het stemhokje?” Interessante aanhaling. De parlementaire democratie is inderdaad geen ideaal. Aangezien mensen makkelijk irrationele beslissingen maken en stemmen op de persoon die ze leuk vinden i.p.v. naar de argumenten van de politicus te luisteren.

“De partijen (niet enkel de politieke) zouden beter wat meer naar elkaar luisteren, in plaats van altijd zoveel stellingen te poneren. Een raad die ik ook aan u zou willen geven.” Idd, daarom is het belangrijk dat mensen verschillende standpunten te horen krijgen. Daarom probeer ik wat tegengewicht te brengen tegen de tekst hierboven.

Thumb up 0 Thumb down 0
19 juni 2011 13:18

We kunnen hier nog heel veel over blijven praten en schrijven. Maar dit gaat dan nog helemaal niks verandere.

En ik ben er zeker van dat we nog heel ver zijn van een splitsing van België

Het enige wat echt helpt is ons verrenigen om zo naar verrandering streven. Maar ook dit zal niet gebeuren. Mijn mening: “wij worden allemaal veel te lax, wij laten alles zo maar gebeuren. Het intereseerd ons precies niet meer. Disscuseieer met eender wie hier in Vlaanderen over politiek, je zult altijd op hetzelfde uitkomen. Namelijk: er zal niks aan veranderen. Wie WIE BEN IK OM DAAR IETS AAN TE DOEN… ? ” En dan denk ik dat de enige manier dat er druk kan worden gezet op Wallonie (zodat dit niet gaat blijven duren of we niet ALWEER moeten toegeven) is niet door als Vlamingen kritiek te geven. Maar het is door als Vlaming erkenning en gelijk te krijgen door de buitenwereld.

(let niet op schrijffouten)

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 13:19

Een bijkomende vraag: wie beslist welke tekst in het groen of rood word gezet?

Thumb up 0 Thumb down 0
suspicious jos
19 juni 2011 13:33

@Tobias
“Een bijkomende vraag: wie beslist welke tekst in het groen of rood word gezet?” Het volk (ziet ge die duimkes? wel ge kunt stemmen :daumen: ) btw sheldon cooper is that you? sheldon_cooper.jpg someone.png

Thumb up 0 Thumb down 0
komkommer
19 juni 2011 13:53

Er is maar een manier, om tot een splitsing te komen, en dat is een burgeroorlog.
Maar dat is het niet waard, daarvoor hebben we het allemaal nog veel te goed. Niemand heeft vandaag de dag de behoefte, om zijn leven te geven om zijn kinderen een betere toekomst te geven.

Dus is er maar 1 oplossing, het verleden achter ons laten, wij de walen vergeven wat er 14-18 gebeurt is, de walen ons vergeven wat er in 40-45 (algemene amnestie). En samen verder gaan.

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 14:27

@ suspicious jos

haha argumetum ad hominem ah, mijn tekst staat al niet meer in het rood

Thumb up 0 Thumb down 0
suspicious jos
19 juni 2011 15:05

“Wij zijn volgens definitie 2 namelijk Belgen omdat wij in één staat zitten. Vlamingen is volgens deze defintie zelf geen volk.” Klopt maar Vlamingen zijn “een of meer mensen”.

“Nederlands zou als taal onbelangrijk zijn, terwijl Frans een grote en wel belangrijke taal is.” Van wie heeft hij deze quote, waar haalt hij deze vandaan was mijn vraag?
Deze “quote” is geen quote, maar de auteur zijn mening.

“Het tast immers ook je geloofwaardigheid en objectiviteit aan.” Tuurlijk speel ik op de man :happy: hoe kun je een discussie aangaan als je niet alle argumenten kent + het komt erg arrogant over “Ten eerste dien ik te zeggen dat ik deze tekst niet volledig heb gelezen”.

“Door te kijken naar de geschiedenis van de leden van de raad van het bestuur, zij die het beleid dus uitstippelen.” Waar is de link met VRT? De link is het beleid die het bestuur uitstippelt.

“Wat is Vlaming zijn? Wat is gelukkig zijn? Het is allemaal subjectief.” Dit is een overhaaste veralgemening (zie drogreden). Ik had het over het gevoel (Vlaming zijn/gelukkig zijn). Die “het is allemaal” kan het als een veralgemening laten overkomen maar dit is het niet. Gelukkig zijn: “Aangename toestand waarin men zijn wensen bevredigd ziet en vrede heeft met zichzelf en zijn omgeving.” Elke persoon is op zijn of haar manier gelukkig. Wat subjectief is, net zoals voor iedereen de definitie Vlaming anders is.

“Het grappige is dat je net dezelfde fouten als die die je opsomt. Je schrijft dat iets niet klopt, terwijl je zelf niets onderbouwt.” Dit is ook een overhaaste veralgemening (zie drogreden) Etnocentrisme is niet onderbouwd, dus niets is onderbouwd? Het gaat helemaal niet over die etnocentrisme en je hebt nog altijd mijn vraag niet beantwoord. Hoe je tot de CONCLUSIE etnocentrisme komt? Het gaat helemaal niet om het etnocentrisme. Ik snap wel wat je bedoelt met etnocentrisme en waarom je het woord gebruikte (ik ben het overigens eens met die visie), maar het neemt niet weg dat je het niet onderbouwde.

Thumb up 0 Thumb down 0
Jefro
19 juni 2011 15:41

@Tobias; ’t is niet omdat je van Gen :daumen: t zou zijn dat je geen recht van spreken hebt.
Gent blijft dé alternatieve stad bij uitstek (van Vlaanderen, ik probeer mijzelf zo weinig mogelijk bij onze Zuiderburen te vertonen)
Maar ik herken in je schrijfstijl toch een universitaire opleiding van weinig economisch belang en veel gepalaver.
Sociologie? Theologie? ‘k zal er niet ver naastzitten denk ik….

Thumb up 0 Thumb down 0
Dy.
19 juni 2011 16:10

@ Tobias,
Ik ben blij dat je nuchtere respons weet te geven op mijn reactie. Ik apprecieer iemand die zichzelf kan relativeren. Al moet ik bij uw toegevoegde stellingen wel opmerken dat u geen echt tegengewicht brengt tegen de opinie van meneer Backaert. Je geeft zoals ik al zei destructieve commentaar. Gewoon stellen dat de andere ongelijk heeft en zelf niet verklaren waarom dat zo is leidt mij er toe te veronderstellen dat uw ‘veelweterij’ voortkomt uit arrogantie. Geef zelf argumenten betrekkende het onderwerp zonder de andere zijn stellingen af te breken omdat ze methodologisch niet onderbouwd zijn. Je verklaart ze ‘ongefundeerd’ en ‘onwaar’. Daar bent u fout. Ze zijn misschien op de ‘verkeerde’ manier onderbouwd maar daarom niet onwaar. Dit geldt ook voor de commentaar die u geeft op mijn rede. Politiek is een emotioneel gebeuren, en vermits politiek elke burger aangaat zal deze zich daarvan wel bewust zijn. Argumentum ad populum of niet, het bepaalt het waarheidsgehalte van mijn stelling niet. U geeft commentaar op hoe onderbouwd mensen hun argumenten zijn, zonder er zelf te geven. Er is ook commentaar mogelijk op de kritiek die u geeft. Zo blijft een discussie in een spiraal weggaan van de essentie. U plaatst zich boven de spreker in plaats van tegenover hem. U gaat een echte discussie uit de weg. Meng u in het gesprek en geringacht de ander zijn standpunt niet!

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 16:12

@Jefro

Zowel sociologie en theologie zijn universeel erkende wetenschappen, die inderdaad niet over economie ageren. Dit wil echter niet zeggen dat deze geen doel hebben. Er is meer in het leven dan geld alleen ;-). Waarom probeert u zich zo weinig mogelijk te vertonen bij de ‘zuiderburen’? Dat toont alleen maar uw eenzijdigheid en uw desinteresse in de standpunten van de anderen. Zonder kennis van de situatie in Wallonië is het echter onmogelijk om tot goede kennis te komen van de problematiek hier boven geschetst.

Als de mensheid alleen op economie en eigen belang zou afgaan, zou de wereld één grote ramp zijn. Dit is trouwens ook de stelling van Bill Gates. Voor meer informatie kan je de site van TED bezoeken, waar nog meer goede ideeën in staan trouwens.

Ik doe trouwens geen sociologie of theologie :biggrin:

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 16:36

Ik kan onmogelijk op alle argumenten antwoorden, aangezien ik nu wel betere dingen te doen heb :D. Ik wil afsluiten met te zeggen dat je je niet zo snel moet laten overhalen en je de eigen stellingen moet leren relativeren en niet als absolute waarheden te aanzien, zeker niet als deze stellingen gebaseerd zijn op eigen ervaringen en perceptie.

@ Dy

Ik wil met mijn ‘destructieve’ reacties alleen maar aanduiden, dat de tekst heel overtuigend is maar daarom ook niet goed doordacht. “Daar bent u fout. Ze zijn misschien op de ‘verkeerde’ manier onderbouwd maar daarom niet onwaar. Dit geldt ook voor de commentaar die u geeft op mijn rede.” Maak dan een verbetering van uw stellingen zodat ze wel waar zijn indien dit mogelijk is. U zegt dat ik mijn stellingen niet onderbouwd zonder enige verdere uitleg.

“Gewoon stellen dat de andere ongelijk heeft en zelf niet verklaren waarom dat zo is leidt mij er toe te veronderstellen dat uw ‘veelweterij’ voortkomt uit arrogantie.” Ik heb nooit gezegd dat ik veel wist of uitzonderlijk kennis heb of ik heb mijzelf nooit een intellectueel genoemd, vanwaar komt dit? Trouwens het gaat hier niet over gelijk of ongelijk hebben. Deze dualiteit is pure fictie. Je hebt niet gelijk of ongelijk. Je kunt deels gelijk, deels ongelijk hebben ook. Ik toon aan waar de redenering fout gaat.

“Politiek is een emotioneel gebeuren, en vermits politiek elke burger aangaat zal deze zich daarvan wel bewust zijn.” Politiek is misschien deels emotioneel voor sommige mensen. Al hoop ik dat voor het grootste deel de politiek op de rede gebaseerd is en niet op louter aanvoelen :biggrin:

Maar nu stop ik er mee. Bezoek zeker TED en er zijn genoeg boeken beschikbaar over hoe je een redenering opbouwt en hoe je fouten uit een redenering kan filteren

Thumb up 0 Thumb down 0
Dy.
19 juni 2011 16:41

@ Tobias,
Je hebt gelijk dat je er mee stopt. Je hebt oftewel niets begrepen van wat ik zei, of je hecht er absoluut geen waarde aan. Jammer voor je.

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 18:18

@ Dy

Mooie simplistische afsluiter. Ik merk dat jijzelf inderdaad heel constructief te werk gaat Je antwoord zelf niet op mijn argumenten.

Ik zal hier één van de mogelijke constructieve oplossingen geven, zodat jullie deze weer kunnen vernietigen

De Vlaamse politici verdiepen zich beter in de problematiek van ‘Walen’ en de Waalse politici verdiepen zich beter in de problematiek van de ‘Vlamingen’. Zo dat ze meer begrip en kennis hebben van de reden waarom Vlaamse en Waalse politici bepaalde standpunten innemen.

Volgens mij is namelijk het grootst probleem van deze discussie het eigenbelang. Vlaamse en Waalse politici willen alleen maar het beste voor het ‘eigen volk’ en vergeten begrip te hebben voor de ander, waardoor de tegenstellingen steeds groter worden en we nooit tot een compromis zouden komen.

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 19:23

Trouwens “Je hebt oftewel niets begrepen van wat ik zei, of je hecht er absoluut geen waarde aan” is een vals dilemma. Er kunnen nog duizend andere redenen zijn waarom ik schrijf wat ik schrijf

Thumb up 0 Thumb down 0
Jefro
19 juni 2011 19:57

@ Tobias : Wegens familiale verplichtingen zit ik meermaals per maand in de bewuste regio. Zo kan ik her en der pretenderen dat ik er iets van weet en de 2 zijden ken :happy:
Hoeveel Walen ken jij?

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 20:03

@Jefro

Aha, je hebt de kans om te praten over politieke problemen met ze. Grijp ze!

Thumb up 0 Thumb down 0
Dy.
19 juni 2011 20:31

@ Tobias,
Ik heb niets te weerleggen in dat opzicht. Ik ben gewoon blij dat je eindelijk voor je standpunt uitkomt. Dan heb je toch oren gehad naar mijn commentaar, want dat was mijn doel. Overigens heb je gelijk dat dit een enorm probleem is. Dat en het gebrek aan perspectief voor de jeugd. Men doet aan korte termijn politiek en laat na fundamentele dingen te veranderen. Maar men kan inderdaad niets aan de fundamenten veranderen als men mekaar niet begrijpt, of wil begrijpen.
PS Ik zal uw laatste opmerking maar negeren voor het welzijn van de dialoog.

Thumb up 0 Thumb down 0
Tobias
19 juni 2011 20:48

@ Dy

Het nalaten van het veranderen van fundamentele dingen komt net uit het feit dat ze het eigenbelang niet kunnen lossen. Het veranderen van fundamentele dingen kan namelijk op een aantal manieren. Deze zijn onder te verdelen in twee soorten: 1)compromissen, waarbij partijen niet voet bij stuk houden en dus kiezers verliezen 2)radicale beslissingen nemen, zoals door Mr.Backaert gesuggereerd. Al zullen deze beslissingen desastreuze gevolgen hebben. Dit is trouwens ook het standpunt van Bart De Wever, anders waren we al lang gesplitst. Of het niveau België al dan niet zou verdampen, zal de toekomst uitwijzen.

Thumb up 0 Thumb down 0
ballenfetish.nl
20 juni 2011 00:30

mijn grootvader Pikke Bijnens

Thumb up 0 Thumb down 0
Jefro
20 juni 2011 19:07

@ Tobias, het zijn dan nog Walen uit Waals Brabant, objectief en onderbouwd ;-), de rijkste provincie van België.
Ze zijn ook de uitzondering, want ze werken en dan nog geeneens voor de overheid!
Maar als ze lopen te klagen over hun job is hun repliek op mijn “zoekt dan iets anders” (in het frans dan wel), ” J’habite pas en Flandre hein!”

Ja dan ben je uitgepraat.

Je zou het moeten zien, op zondag int Frans vurig Vic van Aelst verdedigen, dolle pret!

Thumb up 0 Thumb down 0
Mathias
20 juli 2011 16:12

“Krimineel” “jouw dagelijksesleurbreker”

“Laten wij ons in de wereld niet kennen als een volk dat zonder resultaten te boeken, slechts steeds maar praten kan!”

Thumb up 0 Thumb down 0

Voeg een willekeurige afbeelding (.gif, .jpg, .png) toe.

Op zoek naar?

PEGIDA?

Resultaten

Loading ... Loading ...

Archief

Categorieën

Krimineel!?

kri•mi•neel1 (de ~ (m.), -nelen)
1 misdadiger
kri•mi•neel2 (bn.)
1 strafrechtelijk
2 misdadig 3 [inf.]
geweldig, buitengewoon, fantastisch
kri•mi•neel1 (de ~ (m.), -nelen) 1 misdadiger kri•mi•neel2 (bn.) 1 strafrechtelijk 2 misdadig 3 [inf.] geweldig, buitengewoon
TransIP